Projekty

Odważni i Roztropni

Projekt jest poświęcony wydarzeniom związanym z odzyskaniem i odbudową państwowości. Składa się z dwóch pod tematów: "Dla Niepodległości wszystko - odwaga i roztropność w walkach o Niepodległość 1914-1918" oraz "Duch polskiego żołnierza - odwaga i roztropność w wojnie z bolszewikami 1919-1921". W ramach tematów zostały utworzone wieloformatowe wystawy oraz książeczki dla uczniów wraz z filmami edukacyjnymi. Wystawy i zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, pokazują wyjątkową pozycję ochotników w odzyskaniu Niepodległości i ustaleniu granic odrodzonej Polski po 123 latach zaborów patrząc przez pryzmat dwu najważniejszych cech żołnierza: odwagi i roztropności. Chodzi nie tylko o ukazanie przewag bojowych, ale przede wszystkim postawy cechującej dobrego żołnierza i dowódcę, która jest kwintesencją męskości. A trudna historia lat 1914-1921 dostarcza wielu przykładów, gdy nawet w sytuacjach beznadziejnych straceńcza odwaga i dalekosiężne planowanie garstki umożliwiła odzyskanie wolności.

designed by Czwarta Fala www.czwartafala.pl