Projekty

Artyści Wygnani

Projekt „Artyści Wygnani” miał na celu spopularyzowanie wiedzy o mało znanych faktach dotyczących kultury polskiej XX wieku, a w szczególności o tym, że wraz z generałem Władysławem Andersem przewinęła się liczna grupa artystów we współczesnej Polsce niemal zapomnianych. To był ostatni moment, by korzystając z tego, że wiele osób jeszcze żyje oraz że są dostępne materiały archiwalne i funkcjonują odpowiednie instytucje, przeprowadzić szereg działań, które pozwolą na kompleksową prezentację (poprzez różnorodne formy przekazu) historii Armii gen. Andersa i dorobku artystów - żołnierzy. W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wydarzenia kulturalne: mniejsze w Warszawie i większe w Polanicy Zdroju. Najważniejszą ich częścią było widowisko teatralno-śpiewane. Powstało ono na bazie wspomnień wybitnych artystów, przebywających szlak bojowy z Armią Polską na Wschodzie. W rytm szlagierów Hemara i Ref-Rena przez prawie półtorej godziny widzowie poznawali trudną historię polskich artystów walczących i tworzących ojczyznę z której na końcu zostali wygnani. Każdy z widzów otrzymał rozbudowany śpiewnik z piosenkami z przedstawienia i krótką historią Artystów Andersa, który zabrał ze sobą do domu. Przedstawieniom towarzyszyła wystawa wielkoformatowa, która przed i po nim, a później kilka dni dłużej, szerszemu gronu, umożliwiała zdobycie wiedzy o Artystach Wygnanych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Fundacji Lotto.

designed by Czwarta Fala www.czwartafala.pl

Zapisz się do naszego newslettera

* pola obowązkowe