Bolszewika Goń

Dobrym żołnierzem łatwiej być temu, kto się umie posługiwać nie tylko karabinem, bagnetem, maską i wszelką inną bronią… ale swym umysłem.

mjr SG Marian Porwit

Rok 2020 jest czasem wspominania wydarzeń sprzed 100-lat, które ostatecznie utrwaliły niepodległość Rzeczypospolitej poprzez rozgromienie wojsk bolszewickich. Chcemy, by poprzez przygotowane zajęcia multimedialne odnoszące się do udziału ochotników w wojnie oraz do końcowej fazy wojny, która rozegrała się na terenach Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny, młodzi Polacy z Litwy wzmocnili swoja tożsamość narodowa poprzez dumę z dokonań przodków.

Wojna polsko-bolszewicka została wygrana także dzięki udziałowi kilkusettysięcznemu zaciągu ochotniczego, który postawił obok siebie, w jednym szeregu, zaprawionych w bojach żołnierzy poborowych i pełnych zapału studentów, harcerzy, intelektualistów. Ich zaangażowanie wzmocniło nadwątlone siły Wojska Polskiego na tyle mocno, że zwycięstwa stały się możliwe.

Bitwa Warszawska choć była wielkim sukcesem nie przesądziła o wygraniu wojny polsko – bolszewickiej, o przewadze sił polskich zaważyła bitwa niemeńska. Dzięki uczestnikowi ochotników: młodzieży, harcerzy oraz kobiet wojsko polskie zyskało czas i dezorientację przeciwnika. W trakcie operacji niemeńskiej wykorzystano nowoczesną jak na tamte czasy taktykę.

Ta polska historia działa się na dzisiejszych ziemiach Litwy. Na, których prężnie działa Polska Macierz Szkolna z którą zorganizowaliśmy onlinową konferencję nauczycielską. W trakcie konferencji i towarzyszących jej warsztatom nauczyciele mogli zapoznać się z pakietami multimedialnymi, które czekają już na uczniów.

„Bolszewika bij” to kolejna lekcja w naszej serii Edukacja Multimedialna. W której to ciężkie, zawiłe i pomijane tematy są przedstawione z wykorzystaniem nowoczesnych forma, z uwydatnieniem najważniejszych dat i postaci. Jeśli chcesz poznać więcej lekcji z Edukacji Multimedialnej wejdź tu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.