Chętni i Pomocni

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.

Fabian Katbach OFM

Człowiek z natury jest dobry lecz dzisiejsze czasy ułatwiają nam myślenie tylko o osobistym szczęściu i spełnieniu. Konsumpcjonizm i postęp cywilizacyjny ma szczególny wpływ na młodych ludzi, dlatego powstał projekt „Chętni i Pomocni”. Młodzi ludzie współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, fundacjami czy ośrodkami kultury pomagają mieszkańcom trzeciego świata tym samym otwierając się na potrzeby drugiego człowieka i ucząc się pracy zespołowej. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom oraz mniejszym przedsiębiorcom, że nie trzeba być bogatym, wykształconym czy wpływowym by móc komuś pomóc i odmienić jego życie.  Jednak istotne jest by znać swoje możliwości i odpowiednie narzędzia, którymi możemy się posłużyć.

Informacja to dziś najważniejsze narzędzie. Rzetelna oraz dokładna daje szanse na powodzenie akcji pomocowej.  Dzięki Polskim Misjonarzom wolontariusze i animatorzy mają sprawdzone informację bezpośrednio z miejsc potrzebujących pomocy. Mogą reagować na aktualne i najbardziej palące potrzeby.

Działania w projekcie:

  1. Szkolenie Animatorów
  2. Akcje Pomocowe
  3. Warsztaty Wolontariuszy

Publikacje:

  1. Działania Pomocowe na rzecz misji
  2. Chętni i Pomocni – poradnik dla animatorów
  3. Czekają na naszą chętną pomoc…
  4. Chętni i Pomocni

http://chetniipomocni.pl
(wolontariusze i animatorzy nadal działają na rzecz potrzebujących)
Chcesz wiedzieć więcej?