Dni Generała Andersa

"Czasy były inne. Trudno jest nie powtarzać i podkreślać dziesięc razy, że w powojennym okresie naszej emigracji uważaliśmy nasze instytucje za należące do nas wszystkich, bez względu na to, kto formalnie był ich właściciele. Podobnie było też i z Ogniskiem. Był klub, był zarząd, czyli członkowie, księga wyłożona przy wejściu, ale zaproszeni byli wsztsct Polacy. I było tam swojsko, rodzinnie, po polsku."

Krzysztof Głuchowski "W polskim Londynie (1947-1970)"

W roku 2020 mija 50 lat od śmierci generała Władysława Andersa. Wraz z jego odejściem zakończyła się pewna epoka w historii emigracji niepodległościowej, naznaczona aktywną działalnością polityków, artystów, społeczników, którzy wywodzili się jeszcze z II RP, często walczyli w PSZ i żyli gotowością do powrotu do wolnej Polski.

W ścisłej współpracy z Polską Fundacją Kulturalną w Londynie przypomnieliśmy o tamtych ludziach, a także wzmocniliśmy mit założycielski obecności Polaków na Wyspach brytyjskich, który nie pozwolą im się w pełni asymilować i wspomaga trwanie przy polskości.

W trakcie dni Andersa podkreślaliśmy rolę Polskiej Fundacji Kulturalnej założonej jeszcze przez generała Władysława Andersa jako głównej osi, wokół której tworzona jest emigracyjna kultura polska. PFK była ostoja polskiej kultury tworzonej na emigracji przez kilkadziesiąt lat. Artyści przybyli do wolnego świata z Armią Polską generała Andersa i ci którzy innymi drogami dotarli do Wielkiej Brytanii i innych państw Europy Zachodniej, tworzyli wolną kulturę polską.

Dzisiaj, kiedy, za przyczyną nowej emigracji, odzywa z wielką energią życie Polonii w Wielkiej Brytanii Polska Fundacja Kulturalna jest znowu potrzebna.

Nie byłoby projektu gdyby nie postać gen. Andersa. I to w okół jego dokonań, szlaku bojowego i misji podtrzymania polskiej kultury na obczyźnie zbudowana jest narracja projektu. Wystawa wraz z albumem i filmem miała swoją premierę w Londynie w 2020 roku. Jednak działania związane z promocją wystawy oraz albumu będą kontynuowane.

Wystawę w wersji multimedialnej, przystępnej dla każdego odbiorcy (dwujęzycznej) mogą Państwo zobaczyć tutaj.

Film promocyjny wystawy oraz najnowsze informacje o projekcie znajdziesz: tu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.