Gospodarka Morska

Projekt "Gospodarka Morska - warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski" porusza tematy ekonomiczno - historyczne. Przełamuje stereotyp, że tematy "morskie" dotyczą jedynie osób mieszkających nad Bałtykiem. Transport morski i śródlądowy oraz wiążące się z nim sektory są przyszłością biorąc pod uwagę ochronę środowiska i ekologię.

Swoimi publikacjami, multimedialnymi lekcjami oraz konferencjami staramy się uświadomić młodych ludzi, że szanse na zatrudnienie w tym sektorze gospodarki są olbrzymie dla specjalistów z różnych, często odległych od morza, branż.

Projekt zawiera w sobie cztery moduły tematyczne: porty, żegluga śródlądowa, stocznie i rybołówstwo. Dzięki współpracy z doktorami i teoretykami stworzyliśmy podręczne kompendia wiedzy, zaś dzięki ścisłej współpracy z małymi przedsiębiorcami, pracownikami stoczni, rybkami i kapitanami mogliśmy pokazać wiedzę i podejście praktyków.

Ciekawe przedstawienie historii żeglugi, portów, stoczni czy rybołówstwa jest tylko jednym z elementów projektu. Praktyczne podejście do dziś wykonywanych zawodów w tych dziedzinach, problemy ekonomiczne, z jakimi ta gałąź gospodarki się spotyka, oraz nowoczesne rozwiązania stanowią meritum projektu.

Celem projektu jest przybliżenie zagadnienia gospodarki morskiej młodzieży oraz przestawienie, zachęcenie do wyboru drogi kształcenia, która w przyszłości może zaowocować przacą i karierą zawodową na szerokich wodach.

Działania w projekcie:

  1. Konferencje w 6 miastach
  2. Lekcje multimedialne
  3. Konkurs "Morze Perspektyw"

Publikacje:

  1. Rybołówstwo
  2. Porty Morskie - naszą bramą do świata.
  3. Polskie Stocznie - szansą na rozwój.
  4. Żegluga Śródlądowa

Chcesz wiedzieć więcej?