Najmłodsi Rycerze – My, Polacy Harcerze

Harcerze w walce z Bolszewikami 1920

„Dochodziłem do szkoły polskiej przy Rylskim zaułku. Chciałem odszukać tam kilku harcerzy, którym miałem dać polecenie w związku ze spodziewanymi nocnymi rewizjami w mieście. U wejścia zwrócił moją uwagę mały wątły chłopaczyna (…) – stał i płakał rzewnie… – Czego beczysz, biszkopcie? Może Ci w czem pomóc? – O… druhu, druhu – dzisiaj zaaresztowali mojego zastępowego- przy tych słowach oczy błysnęły mu zawziętością, a mała piąstka zacisnęła się kurczowo – o… ale my się nie damy, nie!”

„Harcerz” nr 45-48, grudzień 1919

Fenomen harcerstwa, niepodważalnych heroizm młodych ludzi, młodzieży, która nie znała granic poświęcenia. W wojnie 1920 roku to oni byli wzorem dla żołnierzy nie raz przyćmiewając ich swoją postawą, hartem ducha i pragnieniem wolności. Bezprecedensowe zaangażowanie się polskiego harcerstwa w obronie dopiero co wskrzeszonego po 123 latach okupacji państwa polskiego było adekwatną odpowiedzią na śmiertelne zagrożenie, jakim był najazd bolszewickiej Rosji.

W naszych publikacjach przedstawiliśmy temat przez pryzmat maksymalnego zaangażowania harcerzy w obronę Rzeczypospolitej przed bolszewickimi hordami w roku 1920.

Ważnym elementem wystawy oraz opracowań historycznych jest wyciągnięcie z mroków historii wydarzeń i postaci, które mogą stać się dla dzisiejszej młodzieży wzorem patriotyzmu nie uwikłanego w polityczne przepychanki.
W trakcie projektu w dziesiątkach szkół z województwa Podkarpackiego będzie przeprowadzony cykl interaktywnych lekcji multimedialnych do którego nauczyciele zostaną wprowadzeni oraz wyposażeni w materiały dydaktyczne podczas konferencji współorganizowane przez PCEN Oddział w Przemyślu.

Konferencja dla nauczycieli zgłoszonych do projektu odbędzie się już 15 czerwca 2021 roku więcej informacji tutaj.

W ramach pakietu edukacyjnego szkoła otrzymają także wieloplanszową wystawę wielkoformatową, która będzie mogła zawisnąć na terenie klasy, szkoły, i przedłużyć trwałość efektów projektów i zasięg jego oddziaływania na wszystkich uczniów w szkole.

Chcesz wiedzieć więcej?