Nowoczesna Szkoła

„Macierz Szkolna. Stowarzyszenie Nauczyciel Szkół Polskich na Litwie” to organizacja obejmująca
opieką szkolnictwo polskie w tym kraju.

Na Litwie funkcjonuje:

 • 36 gimnazjów z polskim językiem nauczania (szkoły maturalne),
 • 1 polskie progimnazjum (klasy V-VIII),
 • 19 szkół podstawowych (klasy I-IV),
 • 9 filii przy gimnazjach i szkołach podstawowych,
 • 5 szkół-przedszkoli,
 • 1 szkoła specjalna z polskim językiem nauczania
 • 53 przedszkola polskie i grupy polskie w przedszkolach dwu- lub trójjęzycznych (litewskich lub
  rosyjskich).
 • 47 grup przedszkolnych działa przy polskich gimnazjach lub szkołach podstawowych.
  6 centrów wielofunkcyjnych (odpowiednik polskich ośrodków kultury).
 • 1 szkoła zawodowa – Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace

W ramach projektu tworzymy portal internetowy umożliwiający lepszą komunikację między nauczycielami, placówkami, uczniami i rodzicami. Dzięki multifunkcjonalnemu portalowi internetowemu dostosowanemu do potrzeb Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie nauczyciele będą mieli szybki i bezpośredni dostęp do materiałów edukacyjnych, konferencji dydaktycznych czy konkursów.

Nowoczesna Szkoła to projekt, który tworzymy wraz z Polską Macierzą Szkolną na Litwie jednak będzie to wspólna przestrzeń wszystkich uczniów, nauczycieli i szkół polskich na Litwie.

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano z środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Całkowita wartość  dofinansowania wynosi: 55.050,00 złotych.