Odważni i Roztropni

„ W bitwie pod Kościuchnówką (…) męstwo okazane przez legionistów było tak wielkie, iż spowodowało zainteresowanie władz niemieckich budową sprzymierzonej z nimi armii polskiej.” 

Dr Wiktor Cygan 

Bohater to najczęściej osoba z imienia i nazwiska, której heroiczne czyny dają jej sławę. Jednak wielcy dowódcy nie osiągnęli by nic bez oddanych żołnierzy. W wojnie 1920 roku legiony, ochotnicy to była siła dzięki której został osiągnięty cel. Choć imiona szeregowych legionistów nie zostały zapamiętane, a na rynkach miast nie ma ich pomników to pielęgnowanie o nich pamięci jest formą oddania im szacunku. Odwaga i roztropność to cechy, które razem czynią żołnierza niezwykle wartościowym,, zaś osobno mogą być niebezpieczne czy nieprzydatne. Te dwie cechy to wspólny mianownik ochotników wojny polsko-bolszewickiej. Czemu? Na to pytanie odpowiadają dr Witold Rawski i dr Wiktor Cygan na łamach publikacji należących do projektu. Projekt powstał by uwydatnić rolę szeregowego żołnierza w procesie odzyskiwania i obrony polskiej wolności. Fascynująca historia ludzi, którzy na front szli z podręcznikami, a mimo biedy, a nawet nędzy potrafili myśleć o narodzie i niepodległości. 

Działania w projekcie:

  1. Warsztaty dydaktyczne
  2. Konferencja dla Nauczycieli

Publikacje:

  1. „Duch Polskiego Żołnierza czyli o odwadze żołnierza legionowego”
  2. Odwaga i Roztropność Polskiego Żołnierza w trakcie zmagań wojennych 1920 roku”
  3. Duch Polskiego Żołnierza – materiały dydaktyczne”

(Odważni i roztropni w wojnie polsko-bolszewickiej)
Chcesz wiedzieć więcej?