Opoka Solidarności – Kapelan ludzi Pracy

„Jeden drugiego brzemiona noście – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy »brzemię« dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności”

Wykorzystując dwie okrągłe rocznice - 100 lecie urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II i 40-lecie powstania Solidarności chcemy przypomnieć nie tylko o naszym wielkim rodaku i unikalnym ruchu społecznym, ale pokazać, że wrażliwość społeczna nie jest domeną post marksistów, nie determinuje odrzucenia świata wartości.

Powstanie Solidarności, największego niezależnego Związku Zawodowego w kraju komunistycznym, a w rzeczywistości ruchu społecznego, było poważnym wyzwaniem nie tylko dla komunistycznych władców Polski, ale także dla wspierających Solidarność ludzi zachodu. Gdy oglądali relacje pokazujące robotników klęczących podczas Mszy św. odprawianej w strajkującej Stoczni, gdy na bramie Stoczni wisiał portret papieża..., a przywódca Solidarności nosił w klapie wizerunek Matki Boskiej, było to dla nich niezrozumiałe, ten katolicki charakter strajków robotniczych. Nie byłoby tego wszystkiego bez m.in. Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Jana Pawła II – papieża Polaka.

Głównym elementem projektu jest multimedialna wystawa opracowana przez grupę absolwentów polskich Akademii Sztuk Pięknych pod opieką polskiego malarza z Wilna - prof. Roberta Bluja z warszawskiej ASP, która zaskakuje widza różnorodnymi formami przekazu.

Multimedialna wystawa jest skierowana do zagranicznego widza, a także emigranta Polskiego we Włoszech dlatego też jest ona w języku włoskim, a wystawiana będzie w Rzymie. Dzięki temu historia, która dla rodaków św. Jana Pawła II jest dobrze znana, będzie mogła być rozpowszechniona szerszemu gronu odbiorców.

Dzięki wsparciu polonijnego Stowarzyszenie "Associazione Culturale Italo-Polacca Totus Tuus", które od wielu lat zajmuje się promocją kultury polskiej poprzez ukazywanie dzieł życia Papieża Polaka, oraz czasopisma amerykańsko-włoskie, "Inside the Vatican", organizacja oraz promocja przedsięwzięcia będzie odpowiadała i docierała do potrzeb włoskiego odbiorcy.

Projekt pod nazwą „ Św. Jan Paweł II - opoka Solidarności, kapelan ludzi pracy” jest współfinansowany przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów w programie "Pomoc Polonii i Polakom za granicą".

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.