Polskie Termopile

Nie chcemy by nasz projekt odnosił się jedynie do pielęgnowania przeszłości, tak zamierzamy przygotować wszystkie materiały wchodzące w jego skład – film, publikację i wystawę, a także tak zorganizować wydarzenie w Zadwórzu, by postawa harcerzy z tamtych czasów stanowiła inspirację dla współczesnych młodych Polaków mieszkających na Ukrainie w definiowaniu swojej tożsamości narodowej.

Życie poza granicami ojczyzny jest bardzo trudne szczególnie w budowaniu tożsamości, kształtowania się poczucia przynależności. Świętowanie rocznicy wojny 1920 na Ukrainie nie ma na celu jedynie szerzenia faktów historycznych, ale przede wszystkim stanowić inspiracje dla postaw i pokazanie wzorców młodych liderów. Wzmacniając także poczucie sprawczości i istotności młodzieży w społeczeństwie.

Harcerstwo Polskie na Ukrainie jest najważniejszą polską organizacją młodzieżową na Ukrainie skupiającą najmłodsze pokolenie naszych rodaków na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wsparcie ich w wysiłkach na rzecz utrzymania i pogłębiania tożsamości narodowej jest najistotniejszym celem działań adresowanych do Polaków poza granicami kraju. W ciągu najbliższych lat i dziesięcioleci to oni decydować będą o kształcie życia Polaków na terenie dzisiejszej Ukrainy, to oni tworzyć będą polskie organizacje, to oni w końcu bronić będą przynależności do narodu polskiego. A rocznica wojny polsko-bolszewickiej jest ważnym powodem, by dotrzeć do naszej młodzieży pokazując jej zaangażowanie ich rówieśników w walce o wolną Polskę z bolszewickim najazdem.

Wydarzenie jest otwarte zarówno dla uczestników polskich jak i ukraińskich, gdyż na wystawa ukazuje, że w tamtej wojnie byli oni naszymi sojusznikami, a Sowieci byli śmiertelnym zagrożeniem dla naszych obu narodów.

Wydarzenie poprowadzone przez instruktorów i harcerzy Hufca „Wołyń” wraz z ich braćmi z ZHR jest okazją do przypomnienia o wkładzie w zwycięstwo nad bolszewikami najmłodszego pokolenia. Wychodząc bowiem od Polskich Termopili będzie chcieli ukazać także szerzej udział harcerzy z wojnie 20-go roku tak poprzez przypomnienie postaci ks. I. Skorupki – drużynowego, historii obrony Płocka przez nieletnich harcerzy, budowania zrębów kontrwywiadu przez harcerki na tyłach Armii Czerwonej, liczny udział harcerzy w Pułkach ochotniczych, etc.

Projekt pod nazwą „ Polskie Termopile – obchody roku 1920 na Ukrainie” jest współfinansowany przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów z programu „Pomoc Polonii i Polakom za granicą”.

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.