„Przybywam z miłością…” JPII

Jutrzejsza Litwa i Polska będą się harmonijnie rozwijać, jeżeli wy, jako synowie i córki Kościoła, w waszym życiu osobistym i wspólnotowym będziecie czerpali światło z mądrości Ewangelii"

św. Jan Paweł II, kościół św. Ducha, Wilno.

Papież Jan Paweł II odwiedził Litwę we wrześniu 1993 roku w ramach swojej 63. podróży
apostolskiej. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na terenie dawnego ZSRR. Jan Paweł II przybywał na Litwę mając w pamięci trudne lata przemian politycznych. Dlatego właśnie głównym celem pielgrzymki Papieża było przypomnienie o chrześcijańskiej tożsamości Litwy ponad 600 lat po przyjęciu chrztu, a także potwierdzenie obecności Litwy w Europie po przemianach 1989 i 1990 roku.

Niezwykle ważnym elementem pielgrzymki były spotkania z Polakami, szczególnie w Kościele pw. św. Ducha w Wilnie, gdzie Ojciec Święty skierował wiele ciepłych słów do Polaków na Litwie. Drugim istotnym elementem było zwrócenie uwagi na konieczność pojednania pomiędzy oboma narodami, wybaczenie win z przeszłości, wspólne gospodarowanie na ziemi litewskiej. Do dzisiaj te słowa są bardzo ważne dla Polaków na Litwie.

"Jutrzejsza Litwa i Polska będą się harmonijnie rozwijać, jeżeli wy, jako synowie i córki Kościoła, w waszym życiu osobistym i wspólnotowym będziecie czerpali światło z mądrości Ewangelii"

ŚW. JAN PAWEŁ II, kościół św. Ducha, Wilno.

W czerwcu 2001 roku Jan Paweł II pielgrzymował na Ukrainę. Był pierwszym zwierzchnikiem
Kościoła katolickiego, który udał się do tego kraju z oficjalną wizytą. Podczas pięciodniowej podróży Papież odwiedził Kijów i Lwów. Była to 94. zagraniczna pielgrzymka papieska, w tym 50. w Europie. Łącznie w czterech mszach papieskich uczestniczyło od 1,5 mln do ponad 2 mln osób, a miliony mogły oglądać je w telewizji. Około 150 tys. młodych ludzi wzięło też udział w spotkaniu z Ojcem Świętym na lwowskim Sychowie.

Papieska pielgrzymka na Ukrainę przeszła "wszystkie najśmielsze oczekiwania", stając się wydarzeniem "o światowym znaczeniu".

powiedział w przemówieniu pożegnalnym na lotnisku ówczesny prezydent Ukrainy, Łeonid Kuczma.

Jan Paweł II, podczas spotkań we Lwowie i homilii w trakcie Mszy św. na lwowskim hipodromie
akcentował konieczność rozliczenia win przeszłości w imię braterskiego współistnienia obu
narodów, co do dzisiaj jest bardzo ważne dla przyszłości Ukrainy i jej stosunków z Rzeczpospolitą.

„Pamięć przeszłości nie powinna być dzisiaj przeszkodą do wzajemnego poznania, które by sprzyjało braterstwu i współpracy. Świat szybko się zmienia: to, co wczoraj było nie do pomyślenia, dzisiaj znajduje się w zasięgu ręki. Chrystus zachęca nas wszystkich do ożywienia w sercu uczucia braterskiej miłości. Czyniąc z miłości dźwignię, można z pomocą Bożą przemienić świat”.

ŚW. JAN PAWEŁ II, przemówienie powitalne, lotnisko Boryspol, 23 czerwca 2001 r.

Te ważne momenty przypomnimy na planszach trójjęzycznej wystawy (język polski, język litewski, język ukraiński) plenerowej przypominającej pielgrzymki wielkiego polskiego orędownika wolności Jana Pawła II na Litwę i na Ukrainę.

Na otwarcie zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk polskich (w tym Związku Polaków, Macierzy Szkolnej, Harcerstwa Polskiego), jak i litewskich.

Publikacje w projekcie:

  • Trójjęzyczna wystawa

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu pomoc Polonii i Polakom za granicą.