Wileńszczyzna na straży Rzeczypospolitej

Od okupacji sowieckiej do żołnierzy niezłomnych

„Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.”

Roman Dmowski „Myśli nowoczesnego Polaka” ( 1903r.)

Poczucie wspólnoty narodowej, tożsamości, przynależności jest fundamentalną potrzebą każdego człowieka. Polacy żyjący na emigracji od wielu pokoleń na Litwie mają niezwykle wyzwanie przed sobą, przekazanie młodemu pokoleniu poczucie bycia Polakiem.

Naszymi lekcjami multimedialnymi chcemy wspomóc rodziców i nauczycieli w tych wysiłkach. Odwołanie się do wielkiego zaangażowania w działania militarne na przestrzeni 100 lat i, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu się mieszkańców Wileńszczyzny, Nowogródczyzny obrona Rzeczypospolitej jest dla nas punktem wyjścia do budowania dumy narodowej wśród młodych Polaków na Litwie.

W czasie II Wojny Światowej Wileńszczyzna i Nowogródczyzna znalazły się pod okupacją sowiecką, by później przejść pod niemiecką i znowu sowiecką. Każda z nich przyniosła terror i wyniszczenie narodu.

A jednak bohaterska postawa młodych ludzi objawiająca się w sile Brygad Wileńskich i Nowogrodzkich Armii Krajowej, powszechności konspiracji, zaangażowania wszystkich grup społecznych pozwoliła obronić społeczność polską wobec Rosjan, Litwinów i Niemców.

Druga okupacja sowiecka i zabór wschodnich województw Rzeczypospolitej przez Związek Sowiecki zadał ciężki cios, ale powstanie drugiej konspiracji dawało nadzieję na ocalenie naszej obecności na Kresach Wschodnich. Legendarny dowódca – Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” zanim rozpoczął regularną walkę z NKWD, dowodził 5 Wileńską Brygadą Armii Krajowej walczącą z Niemcami.

W ciągu niecałych dziesięciu lat mieszkańcy wschodnich kresów Rzeczypospolitej musieli po wielokroć stawać do boju, by obronić centralne ziemie Polski, dając wielką daninę krwi. W naszym przekonaniu przypomnienie o tych wydarzeniach będzie silnym impulsem do budowania tożsamości narodowej wśród młodzieży polskiej na Litwie.

Projekt składa się z dwóch modułów:

  • Walka z sowieckim i niemieckim okupantem
  • Żołnierze Wyklęci wyszli z Kresów

W każdym z nim zostały stworzone liczne pomoce dydaktyczne np. wystawy, które dostanie 50 szkół na Litwie. Za nim jednak to nastąpi nauczyciele z tych szkół wezmą udział w konferencji metodyczno-historycznej.

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.