Niezapomniane Zwycięstwo

Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musina tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowapoczęta została. Żadne, najmądrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyznyodbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich,miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dziełapotrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu. fragment przemówienia Ignacego J. … Czytaj dalej Niezapomniane Zwycięstwo