Niezapomniane Zwycięstwo

Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi
na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa
poczęta została. Żadne, najmądrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny
odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich,
miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła
potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu.

fragment przemówienia Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu, 26 grudnia 1918 rok

Powstanie Wielkopolskie trwało krótko, zaledwie 52 dni. Zginęło w nim 2289 powstańców, a ponad 6 tysięcy odniosło rany. Niemcy określili swoje straty na 1240 ludzi.  16 lutego 1919 r.  nastąpiło formalne zakończenie walk na mocy Pokoju w Trewirze, podpisanego przez Niemcy z państwami Ententy. Za dyplomatyczne uznanie zwycięstwa powstańców wielkopolskich można uznać podpisany 28 czerwca 1919 r. Traktat Wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

Powstania Wielkopolskie - NIEZAPOMNIANE ZWYCIĘSTWO to kolejna lekcja multimedialna w naszej ofercie edukacyjnej. Dzięki współpracy z Enea oraz kuratorem wielkopolskim program będzie przeprowadzony w dwóch województwach dla klas 7 i 8. Co sprawia, że zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego? Dlaczego kierujemy zainteresowanie tym tematem do młodzieży szkolnej? Odpowiadając na te pytania kieruje nami nie tylko chęć zapalania w młodzieży pasji do historii, ale dodatkowo myślimy o zainspirowaniu do kreowania pozytywnych postaw. Przybliżanie historycznych postaci oraz wydarzeń, które wpłynęły na kształt naszego kraju i odniesienie wydarzeń historycznych do teraźniejszości, to jedno z zadań edukacyjnych naszych działań. Bowiem celem wychowawczym jest przedstawienie wartości i postaw, do których młodzież może się odwołać, inspirować się, a także budować poczucie dumy z miejsca pochodzenia. zwycięskie Powstanie Wielkopolskie daje takie właśnie możliwości.

W trakcie projektu zostały przeprowadzone: konferencja, wystawy, konkursy oraz lekcje multimedialne dla szkół z województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Lekcja w formie online jest dostępna dla wszystkich bezpłatnie, LINK PONIŻEJ.

Chcesz wiedzieć więcej?
Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content