Edukacja multimedialna
Wiele narzędzi - jedna lekcja
Poznaj nasze lekcje multimedialne
GOSPODARKA MORSKA - cykl lekcyjny

Gospodarka Morska jest pakietem edukacyjnym skierowanym do nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich i podstawowych. Przygotowane materiały mają posłużyć jako narzędzia w cyklu dydaktycznym przeprowadzonym przez nauczyciela. W tematyce zorientowanej na przemysł, technologie i logistykę skoncentrowanych wokół wodnego segmentu gospodarki.

 

W ramach pakietu opracowano materiały do poprowadzenia lekcji skoncentrowanych na czterech fundamentalnych podmiotach pracy w sektorze. Każdy z podręczników omawia w skali mikro i makro segmenty zatrudnienia: stocznie, rybołówstwo, porty morskie oraz żegluga śródlądowa. Wszystko opatrzono dodatkowo materiałami audiowizualnymi, oraz wystawą omawiającą zbiorczo całość projektu.

Żegluga śródlądowa w Polsce

„Żegluga śródlądowa w Polsce” to pakiet lekcyjny  w serii “Gospodarka Morska”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Wewnątrz pakietu znajdują się informacje o specyfice żeglugi śródlądowej. Rys historyczny powstania najważniejszych szlaków wodnych w Polsce i Europie. Nomenklaturę codziennych aktywności związanych z zatrudnieniem w sektorze.

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Żegluga śródlądowa w Polsce. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Żegluga śródlądowa w Polsce. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Polskie stocznie, szansą na rozwój

„Polskie stocznie, szansą na rozwój” to pakiet lekcyjny  w serii “Gospodarka Morska”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Wewnątrz publikacji znajdują się informacje o kadrze pracowniczej, polskich stoczni. Z uwzględnieniem wykształcenia zdobytego w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Opis problemów z jakimi zmagały się stocznie przez ostatnie dekady, w tym rys historyczny rozwoju całej omawianej gałęzi przemysłu 

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Polskie stocznie, szansą na rozwój. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Polskie stocznie, szansą na rozwój. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Porty morskie, naszą bramą do świata

„Porty morskie, naszą bramą do świata.” to pakiet lekcyjny  w serii “Gospodarka Morska”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Wewnątrz publikacji znajdują się informacje na temat procesu powstawania portów, ich rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Historycznie skontrastowane przykłady działalności portu morskiego (kiedyś – dziś). Opis wachlarza zawodów wykonywanych w przestrzeni portu. Funkcje ekologiczne omawianej przestrzenii. Wszystko oparte o studium przypadku portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Porty morskie, naszą bramą do świata.. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Porty morskie, naszą bramą do świata.. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Rybołówstwo

„Rybołówstwo Polskie” to pakiet lekcyjny  w serii “Gospodarka Morska”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

W publikacji znajdują się informacje o różnorodnych gatunkach ryb i organizmów wodnych. Opis podstawowych zasad hodowli połowów, elementarz nomenklatury pracy rybaka. Także przewodnik po aktualnej ofercie edukacji w zakresie rybołówstwa, z uwzględnieniem perspektywy podjęcia pracy w zawodzie.

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Rybołówstwo Polskie. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Rybołówstwo Polskie. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Czy wybrałeś swoją lekcję?

Edukacja multimedialna to zbiór nowoczesnych narzędzi dydaktycznych przygotowany przez Fundację TPE przy współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Do 12 tematów opracowaliśmy różnorodne zestawy edukacyjne zawierające: film, wystawę, prezentację, testy oraz scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz broszury edukacyjne z filmem dla uczniów.

Jak zamówić materiały?

Przy każdej lekcji znajdziecie Państwo informację o planowanym terminie przygotowania materiałów, do tego czasu zbieramy zamówienia, zamówić może szkoła i osoba prywatna. Proszę zwrócić uwagę, że broszury dla uczniów sprzedajemy w modułach po 30 szt., aby zamówić wystawę konieczne jest zamówienie przynajmniej jednego modułu broszur w danym temacie lekcji.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zamówieniem pakietu proszę dokonać wyboru poniżej i wysłać zamówienie korzystając z formularza.

Moduł broszur edukacyjnych 30 szt.
Moduł broszur edukacyjnych 30 szt.

Broszury można zamawiać w modułach po 30 szt.
Broszury można zamówić bez wystawy.
Materiały dydaktyczne – bezpłatnie wysyłamy pdf
na e- mail po opłaceniu broszur.

Wystawa
Wystawa

Wystawę można zamówić wyłącznie z broszurami do danej wystawy. Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy

Materiały dla nauczyciela
Materiały dla nauczyciela

Materiały dostępne wyłącznie przy zakupie modułu broszur danego tematu. PDF (scenariusze lekcji, testy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentacje) wysyłamy po zrealizowaniu wysyłki materiałów drukowanych pod wskazany w zamówieniu adres.

Zamów pakiet