Polityka prywatności

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych dziecka jest Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych z siedzibą przy ulicy Grażyny 15/116, 02-548 w Warszawie.
  2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tpe.biuro@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe dziecka w postaci: imienia nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu prowadzonego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i statutowej działalności Fundacji.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji konkursu prowadzonego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Odmowa udostępnienia danych spowoduje brak możliwości realizacji w/w zadań przez ADO;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do realizacji zamówienia i informowaniu o ofercie edukacyjnej Fundacji Towarzystwa Projektów Edukacyjnych.

Pliki cookies

Witamy na serwisie internetowym Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Użytkownika w Internecie.

Jeśli  Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do przeglądarki internetowej Użytkownika niewielkie pliki, które będą przechowywane w jego komputerze i odczytywane przez nasz serwer internetowy (nazywamy taki plik „ciasteczkiem”/cookie/). Takie ciasteczko nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji ciasteczka. Ciasteczka są przez nas wykorzystywane do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Użytkownika co do informacji określonego typu czy tez hasła Użytkownika, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin” (ciasteczka tymczasowe), ale część z nich pozostaje także po zakończeniu wizyty (ciasteczka trwałe). Żadne z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Użytkownikiem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę internetową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są ciasteczka lub do zupełnego uniemożliwiania przesyłania ciasteczek. W przypadku braku zgody na używanie ciasteczek przez tę witrynę, należy opuścić ją, a następnie wyczyścić ciasteczka używając do tego odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.