Na pierwszy dzwonek
Podwyższenie jakości nauczania języka polskiego wśród grupy 8 – 9 letnich
uczniów szkół polskich w Wielkiej Brytanii

Inicjatywa „Na pierwszy dzwonek” koncentruje się na kilku ważnych działaniach:

  1. Przygotowanie wraz ze specjalistami z POLONICUM materiałów edukacyjnych i dydaktycznych dla uczniów w Wielkiej Brytanii.
  2. Przygotowanie kompletu wytycznych i materiałów dodatkowych wspólnie przez zespół z Wielkiej Brytanii i Polski.
  3. Konferencji dla nauczycieli.

Przygotowując materiały dla uczniów kierowaliśmy się:

– opracowane i wydane materiały będą służyły do nauczania nie tylko języka polskiego, ale popularyzacji elementów polskiej kultury, geografii i historii. Na poziomie podstawowym.

– materiały merytoryczne zostaną tak opracowane by wzbudzać w uczniach zainteresowanie Ojczyzną rodziców, jej historią, a przede promować posługiwanie się poprawną polszczyzną.

– w materiałach przeznaczonych dla uczniów będą znajdowały się teksty autentyczne i wzorowane na autentycznych, współczesne, opisujące tematy popularne, a także nowe bądź rzadko poruszane (m.in. rodzina, podróże po Polsce, Internet, sport, święta), opisujące realia życia w Polsce w sposób uproszczony i zrozumiały dla 8-9 latka.

– autorzy materiałów zwrócą szczególną uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i przybliżenie postaci wybitnych Polaków – artystów, naukowców, księży, twórców.

Plakat Informacyjny
Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne
„Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki”
Skip to content