Edukacja multimedialna
Wiele narzędzi - jedna lekcja
Poznaj nasze lekcje multimedialne
WILEŃSZCZYZNA - cykl lekcyjny

Przedstawiamy Państwu serię o losach Wileńszczyzny w granicach Polski. Cztery broszury, każda skupiająca się na innym okresie i innej roli Wileńszczyzny. Bohaterowie, walka z okupantami, życie kulturalne aż do depolonizacji nowogródczyzny i wileńszczyzny. Autorzy publikacji, eksperci w swoich tematach, przygotowali dla odbiorców materiał historyczny z bogatą archiwalną ikonografią. Historia Wileńszczyzny jest tematem omawianym skrótowo, co sprawia, że dla współczesnej młodzieży jej rola jest nieznana. Dlatego powstała ta publikacja, gdzie oprócz wiedzy faktograficznej znajdują się o anegdoty, ciekawostki i biografie sławnych ludzi przygotowane przez autorów a wszystko by młodemu czytelnikowi przybliżyć historię kresów – krainy o trudnej historii i jednocześnie silnie związanej z historią Polski.

Depolonizacja Wileńszczyzny

„Depolonizacja Wileńszczyzny” to pakiet lekcyjny  w serii “Wileńszczyzna”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Materiały zawarte w publikacji dekonstruują pojęcie depolonizacji. Autor opracowuje proces wokół zagadnień wysiedlenia, sowietyzacji, akcji “Burza”, czy obozów kontrolno-filtracyjnych. Dodatkowo materiał opatrzono danymi statystycznymi, oraz fragmentami wspomnień i listów.

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Depolonizacja Wileńszczyzny. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Depolonizacja Wileńszczyzny. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Okupacja niemiecka 1941-1944

„Okupacja niemiecka 1941-1944” to pakiet lekcyjny  w serii “Wileńszczyzna”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Publikacja zawiera szkic historyczny tytułowych wydarzeń. Skupia się na losach ludności cywilnej, konflikcie polsko-litewskim, działaniu polskiego państwa podziemnego na terenie wileńszczyzny. 

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Okupacja niemiecka 1941-1944. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Okupacja niemiecka 1941-1944. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941

„Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941” to pakiet lekcyjny  w serii “Wileńszczyzna”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Publikacja podzielona jest na dwie części. Jedna kierowana do szkół podstawowych, druga średnich. Oba segmenty są wyprofilowane na poziomie merytoryki i narracji dostosowany do wieku odbiorcy. Całość opowiada o tytułowej okupacji. Czas trwania, jej przyczyny, konsekwencje, przebieg. Wszystko ze szczegółowym uwzględnieniem ziemi Wileńską. 

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Wileńszczyzna w II Rzeczpospolitej

„Wileńszczyzna w II Rzeczpospolitej” to pakiet lekcyjny  w serii “Wileńszczyzna”. Cały cykl został przygotowany  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów i nauczycieli ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnich (licea, technika i szkoły zawodowe).

Publikacja zawiera informacje o społecznym przekroju przedwojennej Wileńszczyzny. Podziale rodowym na jej terenach i znaczeniu lokalnej ludności. Materiały przybliżają funkcjonowanie Uniwersytety Wileńskiego. Zwracają uwagę na działalność rozgłośni radiowej. Przybliżają życie kulturalne w Wilnie. Oprócz rysu społeczno kulturowego, zawierają informacje o przyłączeniu ziem wileńskich do Rzeczpospolitej, nieudanej koncepcji federalnej, czy wpływ Józefa Piłsudskiego na lokalną politykę.

Zawartość pakietu lekcyjnego:

 • Min-podręcznik: Wileńszczyzna w II Rzeczpospolitej. (30 szt.)
 • Płyta DVD z filmem: Wileńszczyzna w II Rzeczpospolitej. (30 szt.)
 • Wystawa, dwanaście plansz. (wymiar 70/100 cm)
 • Materiały dydaktyczne dla nauczyciela.
Pierwsza okupacja sowiecka 1939–1941

Jest to pozycja wyjątkowa, bo stworzona z dwóch. Po jednej ze stron mamy: Pierwszą okupację Sowiecką 1939–1941 „…zaczęli burzyć pomniki, krzyże…” Szkic historyczny dla szkół podstawowych. Zaś po drugiej stronie: Nie traciliśmy nadziei. Pierwsza okupacja sowiecka 1939–1941. Szkic historyczny dla szkół średnich. Książeczki Agnieszki Stawickiej mają formę gawędy przez co łatwo się je czyta, a wcześniejsze, na pozór nie łączące się fakty tworzą spójną całość. Dzięki podziałowi każdy z odbiorców dostanie coś odpowiedniego dla jego etapu nauki. Jednak gdy będzie chciał znać szczegóły czy wrócić do podstaw wystarczy iż obróci książeczkę. Książeczka odpowiada na na pytania: czym była okupacja sowiecka (z czym się wiązała, jakie były jej konsekwencje, ile trwała) oraz jak wyglądała wojna i okupacja na terenach Wileńskich.

Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej

Wilno, Wileńszczyzna, Ostra Brama – pojęcia dziś kojarzące się jedynie z niezrozumiałymi fragmentami lektur szkolnych. Andrzej Grzeszczuk w swej krótkiej rozprawie przedstawia znaczenie Wileńszczyzny, jej ludności, a także podział narodowości na jej terenach. Dzięki tej książeczce można dowiedzieć się jak to się stało, że ziemie Wileńskie zostały dołączone do Rzeczypospolitej, czemu koncepcja federacyjna okazała się fiaskiem, jaką rolę w tych zdarzeniach miał Józef Piłsudski. Jednak książeczka nie skupia się jedynie na stronie polityczno-militarnej pokazuje także rolę i prestiż Uniwersytetu Wileńskiego, Rozgłośni Radiowej czy życia kulturalnego w Wilnie.

Czy wybrałeś swoją lekcję?

Edukacja multimedialna to zbiór nowoczesnych narzędzi dydaktycznych przygotowany przez Fundację TPE przy współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Do 12 tematów opracowaliśmy różnorodne zestawy edukacyjne zawierające: film, wystawę, prezentację, testy oraz scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz broszury edukacyjne z filmem dla uczniów.

Jak zamówić materiały?

Przy każdej lekcji znajdziecie Państwo informację o planowanym terminie przygotowania materiałów, do tego czasu zbieramy zamówienia, zamówić może szkoła i osoba prywatna. Proszę zwrócić uwagę, że broszury dla uczniów sprzedajemy w modułach po 30 szt., aby zamówić wystawę konieczne jest zamówienie przynajmniej jednego modułu broszur w danym temacie lekcji.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zamówieniem pakietu proszę dokonać wyboru poniżej i wysłać zamówienie korzystając z formularza.

Moduł broszur edukacyjnych 30 szt.
Moduł broszur edukacyjnych 30 szt.

Broszury można zamawiać w modułach po 30 szt.
Broszury można zamówić bez wystawy.
Materiały dydaktyczne – bezpłatnie wysyłamy pdf
na e- mail po opłaceniu broszur.

Wystawa
Wystawa

Wystawę można zamówić wyłącznie z broszurami do danej wystawy. Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy

Materiały dla nauczyciela
Materiały dla nauczyciela

Materiały dostępne wyłącznie przy zakupie modułu broszur danego tematu. PDF (scenariusze lekcji, testy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentacje) wysyłamy po zrealizowaniu wysyłki materiałów drukowanych pod wskazany w zamówieniu adres.

Zamów pakiet