Bezpłatne wypożyczenie wystaw

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych jest organizatorem wielu wystaw edukacyjnych poświęconym wydarzeniom i postaciom historycznym. Nasze wystawy przygotowujemy z duża starannością we współpracy z historykami, muzealnikami, pedagogami muzealnymi i nauczycielami, czyli ze wszystkimi, którzy mają kontakt z wiedzą i jej przekazywaniem. Wystawy udostępniamy wszystkim zainteresowanym instytucjom nieodpłatnie, na zasadzie wypożyczenia.