Krwawa Zemsta – okupacja Wielkopolski

Film edukacyjny w reżyserii Michała Szymanowicza stanowiący integralną część lekcji multimedialnej „Wielkopolska – terror i opór, 1939-45” opracowanej przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych dzięki wsparciu Fundacji ENEA