Odważni i roztropni w wojnie polsko-bolszewickiej

Film edukacyjny w reżyserii Michała Szymanowicza opowiadający o udziale ochotników w wojnie 1920 roku. Wypowiedzi historyków przeplatane są archiwaliami. Nie zabrało też ciekawych aranżacji dynamizujących dokument.