Jak skała na morzu, Polskość Pomorza

„…I choć fale germanizmu groźne biły i zalaniem ziemiom kaszubskim zagrażały,Kaszuba stał twardy i niewzruszony, jak ona – skała na morzu.Zawładnąć sobą nie dał, ducha polskiego w swej checzy kaszubskiej pielęgnował,pomimo wszelkich wysiłków nauczycieli germanizatorów, a nieraz i księży.Tem samem ziemie i morze kaszubskie dla Polski zachował…”

Ks. ppłk. Józef Wrycza, 10 lutego 1920 roku

Jeśli chcesz posłuchać utworów z koncertu, przeczytać dodatkowe informacje, zobaczyć film czy zwiedzić wystawę online

WEJDŹ TUTAJ

Polskość tych ziem związana była z władzą lub kuratelą polskich królów już od XII wieku, która mimo widocznych wpływów niemieckich w miastach, przeważała wśród ludności wiejskiej i małomiasteczkowej. Wszystko zaczęło się zmieniać wraz z wynikiem I rozbioru Polski (w 1772 r.), gdy cały obszar zamieszkiwany przez Kaszubów znalazł się w Królestwie Prus. Działanie pruskiego aparatu państwowego prowadziło do zniemczania ludności kaszubskiej. Proces ten szybciej postępował w wyższych warstwach społeczeństwa.

Zapoczątkowany w latach siedemdziesiątych XIX w. przez kanclerza Ottona von Bismarcka tzw. Kulturkampf, spowodował zmianę nastawienia dotychczas pasywnej ludności kaszubskiej do państwa niemieckiego. Obrona katolicyzmu powiązana została wówczas z obroną polskości. Zaczął się też upowszechniać stereotyp Kaszuby (Polaka) - katolika i Niemca - ewangelika.


Kaszubi, w większości wywodzący się z warstwy chłopskiej, w swojej walce o zachowanie tożsamości musieli stawiać opór doskonale zorganizowanemu państwu pruskiemu (niemieckiemu). Przykładowo wszyscy jego obywatele podlegali np. obowiązkowi szkolnemu, który wprawdzie zlikwidował zjawisko analfabetyzmu, lecz zarazem przyczyniał się do zniemczania miejscowej ludności.


W połowie XIX w. na Kaszubach rozpoczął swoją działalność Florian Ceynowa – który, widząc zagrożenie, jakie niesie ze sobą germanizacja, postawił sobie za cel obudzić w Kaszubach wiarę w wartość rodzimej kultury i na niej budować poczucie przynależności do wielkiej rodziny słowiańskiej, tak aby ocalić kaszubszczyznę, której pierwiastki miały zostać włączone do kultury ogólnopolskiej. Praca pozytywistyczna na Kaszubach przyniosła owoce po I wojnie światowej. Na konferencję pokojową do Paryża działacze kaszubscy wysłali swoich przedstawicieli z żądaniem przyłączenia Pomorza do Polski.

Chcemy przypomnieć Polakom z różnych stron naszej Ojczyzny walki małego ludu Kaszubów o utrzymanie polskości na Pomorzu, o ich integralnej przynależności do Polski i Polaków, a jednocześnie odrębności językowej i zwyczajowej. Jednocześnie zwrócić uwagę na ogromną rolę jaką Pomorze pełniło i pełni w rozwoju gospodarczym Polski oraz zmianach historycznych.

Główną częścią projektu jest KONCERT, który będzie miał miejsce 30.11.2021 w Filharmonii w Lublinie.

Muzyka jako medium łączące słowa i melodię, a równocześnie jednoczące jest najlepszą drogą do pokazania emocji, nastroi społecznych, trudu tamtych czasów. Program muzyczny stworzyli : Darek Malejonek z Renata Przemyk, RUSO Rusowicz, MarikaOfficial, Kasią Malejonek, Lilu, Moną, Jędrzejem Kodym Kodymowskim oraz z Tomasz Mackiewicz, T.ETNO Tomasz Drozdek Kacper Popek Music Jerzy Mazzoll.

Jeśli chcesz zobaczyć koncert kliknij w tekst poniżej!!

Zapraszamy do obejrzenia koncertu!!!

Drugą częścią jest wystawa wielkoformatowa, która poprzez obraz, a liczne cytowane wspomnienia ma umożliwić poznanie trudnej historii Kaszubów oraz znaczenia Pomorza dla naszego kraju.

Projekt "Polskość Pomorza" realizowany jest w programie "Niepodległa"

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano z programu „Niepodległa”

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content