Lekcje Multimedialne „Warszawa Nieugięta”

W ramach wyjątkowego przedsięwzięcia, zrealizowanego we współpracy z Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Stanach Zjednoczonych i przy wsparciu Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, nasza fundacja postawiła sobie za cel poszerzenie wiedzy oraz uczynienie nauki o historii bardziej atrakcyjną dla polskich dzieci w Chicago. W związku z tym, zorganizowaliśmy dla nich niezwykłą lekcję multimedialną, mającą na celu ożywienie i przybliżenie im bogactwa historii Polski w interaktywny sposób.

Projekt ten miał na celu nie tylko przybliżyć młodym ludziom historię i wartości związane z Polską, ale także wyposażyć ich w wiedzę, która umożliwi skuteczne dzielenie się nią z ich rówieśnikami z różnych kultur.

Skupiliśmy się na historii Warszawy - symbolu cierpienia, ale i niezłomnego ducha walki. Nasze działania miały na celu wzbudzenie w uczestnikach dumy z bogatej historii Polski oraz zrozumienie, jak ważne jest pamiętanie o przeszłości.

Do realizacji naszych założeń przygotowaliśmy kompleksowy zestaw materiałów dydaktycznych. Mini-podręcznik dla uczniów składał się z dwóch głównych części: „Warszawa – Miasto Pamięci” i „Warszawa – Miasto Bohaterów”, które prowadziły dzieci przez kluczowe momenty historii miasta. Zeszyt dla nauczycieli zawierał z kolei różnorodne scenariusze zajęć, które miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz empatii wśród uczniów.

Aby dodatkowo zaznaczyć uczestnictwo w projekcie, każde dziecko otrzymało symboliczny znaczek, który stanowił nie tylko pamiątkę, ale również znak uznania za chęć zgłębiania historii własnych korzeni.

Pierwszym punktem naszych działań była konferencja dla nauczycieli, która odbyła się na początku grudnia. To właśnie tam nauczyciele otrzymali przygotowane materiały i mieli okazję wziąć udział w warsztatach oraz wysłuchać wykładów, co miało na celu jak najlepsze przygotowanie ich do przekazywania wiedzy uczniom.

Projekt zainaugurowaliśmy koncertem „Warszawa Nieugięta”, który stanowił hołd dla miasta i jego mieszkańców. Wydarzenie to, dzięki występom polskich i amerykańskich artystów, nie tylko zintegrowało społeczność, ale też pozwoliło młodzieży na doświadczenie kultury polskiej w nowoczesny sposób. Repertuar koncertu, inspirowany historią i poezją, oraz towarzyszący mu film edukacyjny „Warszawa – Miasto Bohaterów” wprowadziły uczniów w tematykę zajęć, rozbudzając ich zainteresowanie historią.

Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymał dwujęzyczny, bogato ilustrowany album. Był to nie tylko element edukacyjny, ale również pamiątka, która ma przypominać o znaczeniu historii Warszawy i jej wpływie na kształtowanie tożsamości narodowej. Cały projekt był więc nie tylko lekcją historii, ale przede wszystkim lekcją wartości, które są fundamentem dla przyszłych pokoleń.

Plakat informacyjny

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski”

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content