Młodzież polska i ukraińska w walce z bolszewikami

Wzmacnianie pozytywnych relacji pomiędzy młodzieżą polską a ukraińską, jest niezwykle istotne, szczególnie w dzisiejszych realiach, pozytywne momenty w historii tych dwóch narodów należy przypominać i podkreślać ich znaczenie. Poprzez ukazanie wspólnych działań młodzieży polskiej i ukraińskiej przeciwko bolszewikom umacniane będzie taki poczucie dumy narodowej.

Wydarzenia zaplanowane w projekcie są realizowane przy udziale Narodowej Organizacji Skautowej Ukrainy - PŁAST oraz z Harcerskim Hufcem "Wołyń" z Równego.

Razem z Harcerskim Hufcem "Wołyń" z Równego opracowana została dwujęzyczna polsko-ukraińska wystawa poświęcona walce młodzieży z bolszewikami w wojnie 1920 roku.

Wystawa ma także wyjątkową wymowę w obecnej sytuacji, w której znajduje się Ukraina, tj. w sytuacji wojny z Rosją. W związku z nią część wystawy jest poświęciona zaangażowaniu współczesnych płastunów i polskich harcerzy z Ukrainy w walkę z najazdem rosyjskim.

Wystawa i katalog zostały przygotowane wspólnie z historykami ukraińskimi, które zaprezentujemy w Warszawie. Zaś w przyszłym rok, jak tylko wojna zostanie wygrana przez Ukrainę, Harcerstwo Polskie na Ukrainie i Płast planują pokazywanie wystawy w kilku miastach Ukrainy.

Wśród gości uroczystego otwarcia w Warszawie będzie młodzież z PŁASTa, Skautów Europy, Harcerskiego Hufca Wołyń, Hufca Barć, przedstawiciele środowisk Polaków z Ukrainy mieszkających tymczasowo, z powodu działań wojennych, na terenie Polski oraz goście oficjalni i duchowieństwo.

Kolejnym wydarzeniem będzie 2-3 dniowy biwak polskiej młodzież z Ukrainy oraz młodzieży ukraińskiej mieszkającą tymczasowo w Polsce na terenie bitwy warszawskiej. W wyjeździe weźmie udział ok.50 młodych ludzi. Młodzi ludzie będą mieli okazję  wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez instruktorów Hufca "Wołyń" zapoznając się z historią Bitwy Warszawskiej i całej wojny z bolszewikami.

Opowieść o bohaterach, o walce młodych ludzi z Polski i Ukrainy, o wspólnym celu i dążeniu do wolności, to nie literatura ku pokrzepieniu serc, ale fakty z wspólnej historii obojga narodów. Naszymi multimedialnymi przekazami (wystawa, film, katalog) oraz przeżyciami (biwak, lekcje) wzmacniamy w młodzieży polskiej i ukraińskiej poczucie dumy oraz wspólnoty.

W ramach projektu;

  • została stworzona wystawa przedstawiająca dzieje 1920 roku, by była ona dostępna dla każdego z odbiorców jest dwujęzyczna (polsko-ukraińska).
  • dwujęzyczny katalog
  • film dokumentalny
  • zostanie zorganizowany 2-3 biwak na terenie bitwy warszawskiej wraz z lekcjami historycznymi

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano z środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Całkowita kwota dofinansowania to 107.625,00 złotych.

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content