Od dzwonka do dzwonka!

Cykl szkoleń oraz wsparcie organizacji oświatowych

Wraz z Polską Macierzą Szkolną oraz POLONICUM stworzyliśmy cykl szkoleń oraz przeprowadziliśmy lekcje multimedialne.

Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii - organizacja charytatywna, stowarzyszająca polskie szkoły uzupełniające oraz osoby zaangażowane w edukację w zakresie języka polskiego i polskiej kultury w Wielkiej Brytanii; obecnie zrzesza ponad 100 polskich szkół sobotnich w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

"Od dzwonka do dzwona" to cykl inicjatyw wspierających szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii.
W projekcie realizujemy:

  1. Spotkanie dla nauczycieli szkół polskich w Wielkiej Brytanii "Jak uczyć atrakcyjnie?"
  2. Lekcja multimedialna dla uczniów szkół polskich w Wielkiej Brytanii "Niezapomniane zwycięstwo"

W ramach spotkań z nauczycielami zostało zoorganizowane trzydniowe zjazd nauczycieli szkół
polskich w Wielkiej Brytanii, podczas którego zarówno wymieniano się doświadczeniami z zakresu
wprowadzanych działań, podnoszących atrakcyjność i efektywność nauczania, jak i zapoznano z najnowszymi sposobami podnoszenia atrakcyjności nauczania, np. poprzez konstruktywne
ocenianie czy wprowadzanie zajęć aktywizujących.


Szkoły biorące udział w LEKCJACH MULTIMEDIALNYCH (50) otrzymały pakiety materiałów historycznych takie jak skrypt, materiały metodyczne, testy wiedzy, film edukacyjny. Przed rozesłaniem materiałów zaprosiliśmy nauczycieli na konferencji historyczno-dydaktycznej prowadzonej przez historyków i metodyków z Polski.

Partnerem projektu jest Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii.

Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano z środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Całkowita kwota dofinansowania to 79.502,00 złotych.

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content