Polacy w wolnej Litwie

Fotograf Jan Karpowicz, chodząca legenda Polaków żyjących na terenach dzisiejszej Litwy.
Wybitny artysta, który dokumentował różnorodne działania polskich organizacji, pielgrzymkę Jana
Pawła II, uroczystości patriotyczne przez ostatnie ponad 40 lat.


Jerzy Karpowicz, urodzony w 1942 r. we wsi Okmianka pod Wilnem, związany z wileńskim
środowiskiem fotograficznym – fotografuje od początku lat 50. XX wieku, a fotografią artystyczną
zajmuje się od 1977 roku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia dokumentalna
oraz fotografia reportażowa – w zdecydowanej większości poświęcona Wileńszczyźnie.


Jerzy Karpowicz jest także autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych oraz zbiorowych – na Litwie i za granicą. Jego fotografie były prezentowane m.in. na Białorusi, w Estonii, Japonii, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Rosji i na Litwie. Publikował swoje fotografie w wielu czasopismach, m.in. polskich – na Litwie: Kurier Wileński, Magazyn Wileński, Nasza Gazeta,
Spotkania, Tygodnik Wileńszczyzny oraz w almanachu Fotografia litewska, wydawanym przez
Związek Fotografików Litwy.


Jerzy Karpowicz, artysta fotografik, rzetelnie zasłużył na miano kronikarza polskości na Litwie.
Trudno doszukać się polskich imprez, czy wydarzeń kulturalnych w Wilnie, bądź w innych
miejscowościach na Litwie, których nie rejestrowałby ten znakomity artysta.

Czas na wystawę oraz katalog prac artysty, który zbierze dorobek artystycznej drogi fotografa. Na jesieni 2023 wystawa była pokazywana w Wilnie, Solecznikach oraz Joszunach. Uroczysta premiera katalogu z pracami artysty odbyła się w Ambasadzie RP 7 listopada w Wilnie.

Plakat Informacyjny
Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano z środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content