Trzy Dziedziny Sztuki

Trzy dziedziny sztuki to projekt warsztatów artystyczny, który obejmie: trzy lata, trzy dziedziny i dwa miasta.

Pierwszy rok warsztatów (2023) poświęcimy malarstwu. W drugim roku (2024) warsztaty poświęcimy tworzeniu muzyki. Zaś w trzecim roku (2025) poświęcimy się fotografii.


Rok Malarstwa

Wydarzenie malarskie w Przemyślu (czerwiec 2023) oraz Tczewie (wrzesień 2023) składały się z 3 dniowych warsztatów malarskich o temacie: Krajobraz i Pejzaż miejski.

Umiejętność operowania kolorem, perspektywą, światłem, a przede wszystkim osobistą interpretacją będą przedmiotem warsztatów. Specjalnie na warsztaty zostanie wydany mini podręcznik – „Jak malować krajobraz” oraz "Jak namalować Pejzaż".  Publikacja, w formie poradnika, zawiera wskazówki jak krok po kroku namalować krajobraz lub pejzaż. Autor wzbogaci opis ilustracjami  etapów powstawania obrazu. Dodatkowo czytelnik znajdzie opis bogatego katalogu zastosowanych farb, barw wraz z omówieniem możliwości ich zastosowania.

Program warsztatów jest autorskim dziełem prowadzącego, który od wielu lat prowadzi kolejne "klasy mistrzowskie", w których biorą udział studenci i absolwenci wileńskiego wydziału malarstwa – wybitnego polskiego malarza średniego pokolenia, absolwenta warszawskiej ASP, urodzonego i zamieszkałego w Wilnie, prof. Roberta Bluja.

Zwieńczeniem warsztatów były wystawy powstałych w ich wyników prac. Każda z dwóch wystaw ( Przemyśl, Tczew) składała się z dwóch części, zgodnych z odmiennymi tematami warsztatów, tak, by w każdym z miast można było obejrzeć prace wszystkich uczestników warsztatów z obu most biorących udział w "Trzech dziedzinach Sztuki". Wystawie towarzyszył profesjonalny, bogato ilustrowany katalog.


Rok muzyki


Wydarzenie muzyczne organizowane w 2024 roku ogniskować się będzie wokół muzyki klasycznej. Pod kierownictwem p. Marianny Humeckiej, wybitnej polskiej pianistki, laureatki konkursów międzynarodowych, koncertującej w Europie i USA, zostanie poprowadzony Warsztat Mistrzowski.

Warsztaty, pod kierownictwem Marianny Humeckiej prowadzić będzie jeszcze kilkoro mistrzów, by objąć swoimi działaniami szeroki wachlarz młodych talentów.


Po kilkudniowych warsztatach, podczas których uczestnicy będą mogli ćwiczyć pod okiem mistrzów szlifując swoje umiejętności zostanie zagrany przez nich razem z mistrzami koncert dla publiczności na Zamku Kazimierzowskim.

Elementem finałowym Roku Muzyki będzie koncert, podczas którego będzie prezentowana wystawa obrazująca przebieg warsztatów.


Rok fotografii


W 2025 roku zaprosimy młodych adeptów sztuki fotografii na kilkudniowe warsztaty prowadzone przez wybitnych fotografów z dwóch różnych szkół. Prowadzący warsztaty będzie wybitny fotograf artystyczny na stałe mieszkający w Wilnie, p. Bartłomiej Frątczak, który specjalizuje się w portrecie, wnętrzach i emocjach. Drugim prowadzącym warsztaty fotograficzne będzie wieloletni fotograf prasowy, pracujący m.in. dla Rzeczypospolitej - p. Borys Skrzyński, którego
domeną jest fotografia prasowa, reportażowa.

Tematyka każdego z warsztatów będzie inna: w Przemyślu skupimy się podczas warsztatów na pejzażu i naturze, zaś w Tczewie będziemy zgłębiać trudną sztukę reportażu.

Podczas warsztatów stawiamy na dużo praktycznych ćwiczeń, wspólnych i indywidualnych projektów, pracy nad techniką i wyrażaniem się artystycznym. Jednak nie zapominamy też o podstawie: teorii. Do każdego z Warsztatów zostanie przygotowany mini-podręcznik.

Na zakończenie warsztatów odbędzie się wystawa plenerowa eksponowana w Przemyślu i Tczewie, która składać się będzie z części odpowiadających dwóm tematom warsztatów.

Plakat Informacyjny


Chcesz wiedzieć więcej?
Fundusze publiczne

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA 2023.

Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content