Wielkopolska Walka i Opór

Nie martwcie się o mnie, zniosę wszystko. Biorę wszystko na siebie, bo mnie to już nie zaszkodzi ani nie pomoże a innym może pomóc. [...] Stale myślę o Was i modlę się za Was. Może zbyt wiele czasu i serca oddałem służbie, a Wam za mało. Pewnie tak, ale trudno byłem żołnierzem nie z przypadku a z powołania i nie uważam, żeby Ojczyznę można kochać do pewnej granicy. Zresztą walcząc dla Ojczyzny myślałem też o tym, że walczę o lepsze jutro dla Was.

[Fragmenty grypsu Jana Kamińskiego, przemyconego z aresztu poznańskiego Gestapo w listopadzie 1943]

Las, który obecnie jest miejscem turystycznych wycieczek mieszkańców podpoznańskich
miejscowości, w okresie okupacji niemieckiej (lata 1939-1942), był świadkiem przerażającej
zbrodni ludobójstwa dokonanej na najwybitniejszych obywatelach II Rzeczypospolitej z
Wielkopolski, którzy zostali zamordowani przez członków niemieckich sił bezpieczeństwa i
lokalnych Volksdeutschów. Był on głównym miejscem egzekucji polskich więźniów
osadzonych w Forcie VII w Poznaniu.

Terror niemiecki wobec Polaków w Wielkopolski rozpoczął się jeszcze we wrześniu 1939 roku i przybrał szczególnie okrutny i pragmatycznie systematyczną formę. Pierwsza komora gazowa, masowe rozstrzeliwania, masowy współudział ludności niemieckiej miały nie tyle „przerazić” ludność polską co ją wytępić. Wiele miejsc kaźni, losy tysięcy powstańców wielkopolskich, inteligencji, harcerzy, wysokich urzędników są do dzisiaj nieznane, gdyż Niemcy w drugiej połowie wojny, po roku 1943, rozpoczęli akcję dokładnego maskowania swoich zbrodni i mordowania świadków swojego terroru. Do dziś nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile osób zostało zabitych choćby w lasach zakrzewskich, a szacunki historyków wahają się pomiędzy 4500 a 17 tysięcy osób.

Celem naszego projektu jest przypomnienie odwagi oraz poświęcenia żołnierzy, harcerzy, mieszkańców Wielkopolski. Ich opór wobec bezwzględnej polityce eksterminacyjnej władz okupacyjnych, które w ścisłej współpracy z ludnością niemiecką, jest przykładem heroizmu w walce o wolność i miłości do Ojczyzny.

Pierwszym etapem projektu "Wielkopolska Walka i Opór" jest konferencja dydaktyczna dla nauczycieli odbędzie się ona 14 czerwca 2023 roku w Poznaniu.

Szczegóły w artykule: http://tpe.org.pl/konferencja-wielkopolska-walka-i-opor/

Działania w projekcie:

Publikacje:

  • Mini podręcznik "Wielkopolska. Terror i Opór pod okupacją niemiecką."
  • Film edukacyjny
  • Wystawa wielkoformatowa

Projekt realizujemy wraz z Enea oraz z Kuratorem Oświaty w Poznaniu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Dziękujemy, zapisałeś się na naszą listę mailingową. Teraz potwierdź zapis w wiadomości, którą dostałeś na maila.
Skip to content