Obszary artystyczne

Edukacja artystyczna, obcowanie ze sztuką, nauka jej rozumienia i wyrażania nie są zarezerwowane dla wybrańców, ludzi z talentem itp. Jest to wiedza, która tylko w małym stopniu opiera się na znajomości technik czy warsztatu artystycznego, ale przede wszystkim kształtuje tolerancję, umiejętność wyrażania swoich przekonań i emocji, a także szacunku do innej wrażliwości.

Sztuka jako środek wyrazu nie jest używana jedynie w czasach pokoju lecz także w czasach wojny, tragedii i tułaczki. Lekcją, która kształtuje poczucie estetyki, a jej osią jest sztuka jest „Artyści Andersa”. Pochodzi ona z dużego projektu o tym samym tytule, którym od wielu lat zajmuje się fundacja.

Sztuka artystów emigracji niepodległościowej, artystów Armii Andersa jest przez działania komunistów bardzo mało znana, a warta przywrócenia ze względu na jej wartość estetyczną i merytoryczną.