Projekty

Gospodarka Morska - warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski

Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski. Projekt ma na celu zaprezentowanie możliwości jakie płyną z edukacji w zawodach związanych z gospodarką morską. Ujęcie tematu w rozbiciu na cztery główne działy: Przemysł Stoczniowy, Porty, Rybołówstwo i Żegluga Śródlądowa pozwala na pogłębienie wiedzy uczestników projektu mieszkających w województwach odległych od Bałtyku. Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych zaprosiła do współpracy specjalistów, którzy przygotowali materiały o możliwościach zatrudnienia w sektorach związanych z gospodarką morską. W projekcie biorą udział nauczyciele i uczniowie każda z reprezentowanych przez nich szkół otrzyma bogaty pakiet materiałów, który umożliwi przeprowadzenie 4-8 lekcji. Planuje się aby w każdym z sześciu województw udział wzięło 50 szkół. Zajęcia dotyczące, gospodarki morskiej poprowadzą nauczyciele, którzy wcześniej wezmą udział w konferencji. Konferencja będzie miała charakter warsztatowo – prezentacyjny i to właśnie tutaj nauczyciele będą mieć okazję do poznania zagadnień związanych z portami, rybołówstwem, stoczniami i żeglugą śródlądową. Następnie zdobytą wiedzę przekażą uczniom. Organizatorzy zaplanowali także konkurs „Morze perspektyw“ dla uczniów i nauczycieli ze szkół realizujących projekt Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski. Szczegóły na stronie: www.gospodarka-morska.pl

designed by Czwarta Fala www.czwartafala.pl

Zapisz się do naszego newslettera

* pola obowązkowe